Eratosfen – geografiya ilmining otasi

Eratosfen (m.a. 276-194 y.y.) – yunon olimi. Eratosfen geografiya, tarix, matematika, astronomiya kabi fanlarni yaxshi bilgan. Olim dunyo xaritasi va osmon jismlarining xaritalarini tuzgan. Eratosfen o`z hisoblashlari natijasida okean ortida…